Dorpsraad

Babberich

Nieuwsarchief

Babberich Nieuws februari 2019

Beste mensen, allereerst wil ik u allen , namens de Dorpsraad-Babberich, een gezond, gelukkig en succesvol 2019 wensen, een jaar waarin we weer samen optrekken voor de leefbaarheid in ons dorp.

  • De Nieuwjaarsrecepties zijn alweer voorbij, eerst op 4 januari in ons Kulturhus de Borg voor geheel Babberich en op 7 januari in St.Andreas voor de gehele gemeente Zevenaar. Deze bijeenkomsten zijn in het kader van de sociale contacten altijd belangrijk.
  • Onze nieuwe burgemeester de heer Luciën van Riswijk heeft zich gepresenteerd en is volop aan het werk in onze gemeente bestaande uit één stad en elf kernen met een diversiteit aan wensen en problemen. De heer van Riswijk gaat ook ons dorp bezoeken om zich te laten informeren en tegelijk kennis te maken met de inwoners, verenigingen, ondernemers en instanties, de datum is donderdagavond 28 maart 2019 om 20 uur in ons Kulturhus de Borg.
  • De Dorpsraad-Babberich heeft de van de gemeente Zevenaar in 2018 verkregen gelden groot € 10000,- ten behoeve van de leefbaarheid, nu geheel besteed. Eerst werd voor Koersbal de juiste materialen en middelen aangeschaft, vervolgens de lees/digitafel en de wandinrichting met LCD scherm en tenslotte een printer voor het drukken van onder meer de nieuwsbrieven enzovoorts. Dit is de eerste uitgave welke door ons zelf geproduceerd en gedrukt is.
  • Mocht u tips,wensen hebben inzake bijvoorbeeld wegen/paden onderhoud, wildgroei, veiligheid, speelplaatsen, verlichting, leefomgeving of anderszins, meld het ons alstublieft , ik zeg u toe dat we op al uw meldingen actie en reactie geven, de Dorpsraad-Babberich kan én wil voor u een belangrijke partner zijn in deze.
  • Vrijwilligers gezocht, iedere vereniging in ons dorp heeft grote behoefte aan leden én vrijwilligers, in de Dorpsgids vindt u alle informatie over alles wat Babberich te bieden heeft én dat is veel, doe mee en houdt ons verenigingsleven in stand. Ons uitgangspunt is wonen én leven met zijn allen, geef u of uw kinderen op bij welke vereniging dan ook, iedereen is van harte welkom.
  • Kijk en lees ook onze website: www.dorpsraad-babberich.nl

           Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook