Dorpsraad

Babberich

Jaarlijkse collecte bijdrage aan de Dorpsraad Babberich

Beste dorpsgenoten, 

Normaliter komen wij in de 3e week van de maand juni , tegelijk met het afgeven van onze nieuwsbrief, bij aan de deur om aan u een vrijwillige bijdrage te vragen voor ons werk ten behoeve van de leefbaarheid en welzijn in ons dorp, wij zijn erg verheugd dat u ons ieder jaar royaal geldelijk heeft gesteund om ons vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren.
Echter het is coronavirus tijd en dan zijn er beperkingen, we mogen wel de nieuwsbrief in uw brievenbus doen maar niet tegelijk aanbellen met onze collectebus voor een door ons zeer gewaardeerde vrijwillige bijdrage.
Vandaar dat wij nu aan u vragen om A.U.B. uw vrijwillige bijdrage deze keer aan ons over te maken, u kunt dit doen op rekening NL13 RABO 0304 8547 19 t.n.v. Dorpsraad-Babberich onder vermelding : bijdrage 2020.
Uw Dorpsraad-Babberich hoopt dat u ons ook dit jaar weer wilt helpen met uw geldelijke bijdrage. Wij zullen met alle vrijwilligers ons uiterste best blijven doen voor de leefbaarheid in ons dorp, u kunt allemaal op ons rekenen, dat weet u, mogen wij ook nu weer op u rekenen. DANK U WEL.


Willy van Dinther, voorzitter

Agenda

Vind ons op Facebook