Dorpsraad

Babberich

Haringhapavond . Geslaagde happening !

Verkleind5De door de Stichting Uitvoerende Beheer de Borg, Visspecialist Anton de Laak en de Dorpsraad Babberich georganiseerde en aangeboden avond, is een bijzonder geslaagde bijeenkomst geworden.

Ruim 120 mensen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging en het was weer eens gezellig vol in ons Kulturhus. Vele vrijwilligers, bestuurders van verenigingen en instellingen en politici genoten van deze avond. Wij wilden onze waardering laten blijken aan al die Babberichse vrijwilligers voor alles wat ze gedaan hebben en doen voor hun mooie dorp.

Onze voorzitter, Willy van Dinther, opende de avond ( zijn toespraak volgt hierbij in zijn geheel ). Vervolgens sprak onze burgemeester, de heer Jeroen Staatsen, hij roemde Babberich om haar saamhorigheid en benadrukte dat de dorpen beslist niet door de politiek vergeten mogen worden.

Lees meer...

Toneelvereniging DVS, viert uitbundig haar 100 jaar bestaan

DSC 7520 CustomOngekend, je zou haast gaan zeggen, dit kan alleen in Babberich, want de wijze waarop onze 100 jarige toneelvereniging DVS dit jubileum heeft georganiseerd en gevierd was subliem.

Babberich en omgeving waren massaal aanwezig op de 5 avonden, niet alleen om DVS te feliciteren, doch vooral om, de fantastische uitvoering te zien en te beleven van de internationale kraker ROMEO en JULIA.

In een karaktervolle omgeving , begonnen met het samenkomen in Restaurant Halsaf, de wandeling naar het openlucht theater Kasteel Halsaf, in deze passende sfeer genoten wij van een prima voorstelling, ook het weer op alle avonden was onze 100 jarige en ons gunstig gezind.

Nogmaals enorme dank aan DVS in zijn totaliteit zoals bestuur, regisseur, vrijwilligers en de spelers voor 100 jaar professioneel toneel in Babberich, grote stukken werden met veel succes gespeeld, een staande ovatie voor DVS, meer dan verdiend.

Ik hoop dat DVS door wil en kan gaan, het moet een enorme stimulans zijn voor DVS om te zien hoeveel toneel plezier ze aan ons geven en dat al 100 jaar, 5 uitverkochte avonden …… proficiat en dank van ons allen.

Willy van Dinther, voorzitter

Uitnodiging haringhappen 2017

Dorpsraad haring2

                                 

Beste vrienden, bestuurders, vrijwilligers, ondernemers van Babberich,

Het Kulturhus De Borg en de Dorpsraad Babberich nodigen u hierbij van harte uit voor de traditionele haringhapavond op dinsdag 13 juni 2017 a.s. om 19.30 uur in Kulturhus de Borg te Babberich.

Lees meer...

Koningsdag 2017 Babberich

Koningsdag 2017 is een geslaagd feest geworden in ons dorp en in en rond ons Kulturhus.

Heel veel dank aan het Gilde Sint-Jan, Harmonie Sint-Franciscus, Drumfanfare Sint-Jan, Coop Babberich en het Kulturhus dat ze de handen ineen hebben geslagen en dit feest op een voortreffelijke wijze hebben georganiseerd.

De vele vrijwilligers in welke functie dan ook waren present om alles in goede banen te leiden, de verkeersregelaars zoals altijd er bij, ook het weer werkte prima mee deze dag.

De actieve deelname van vele kinderen met prachtige versierde fietsen gaven een prima Oranje gevoel, de belangstelling van de ouders en inwoners van Babberich was groot te noemen.

In ons Kulturhus was het een gezellige drukte met een prima muziek band die de sfeer op de juiste manier aanvoelde.

Dit was weer Babberich op zijn best en zo willen we het ook graag.

Kijk in het foto album voor de foto impressie

Willy van Dinther, voorzitter

Lees meer...

23 maart Jaarvergadering en concept jaaarverslag 2016

Feestelijke jaarvergadering Dorpsraad Babberich op donderdag 23 maart 2017 deze vergadering wordt ditmaal feestelijk opgeluisterd door het bekende duo FRANK MULDER en THEO SCHOLTEN, alom bekend van hun heerlijke muziek en liedjes in de Liemerse Streektaal, Paul met de gitaar en Theo met de accordeon, zij zullen ruim een uur optreden, wij hopen op grote opkomst, Babberich is welkom op deze bijzondere avond in de grote zaal van ons Kulturhus de Borg Babberich.

 Hieronder het concept verslag van de jaarvergdering 2016

 

 

 

 

 

  

Lees meer...

Organisatie van de dorpsraad

Doelstelling van de Dorpsraad
De Dorpsraad is er om de belangen van het dorp Babberich en haar bewoners te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in het dorp te bevorderen.

De Dorpsraad is namens de bewoners van Babberich gesprekspartner voor gemeente(n), provinciale en nationale overheid, derden en andere samenwerkingspartners. De Dorpsraad reageert op ontwikkelingen die Babberich aangaan en neem initiatief in zaken die Babberich betreffen. Tevens onderneemt zij actie als er belangen van bewoners of de leefbaarheid van het dorp worden geraakt, geschaad of dat deze kunnen worden bevorderd.

Voor meer informatie over het ontstaan van de Dorpsraad klikt u op historie.

Organisatie
Om deze rol op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het bestuur van de Dorpsraad samengesteld uit leden uit verschillende geledingen van het dorp. Het bestuur komt iedere twee maanden bij elkaar voor een bestuursvergadering. Het dagelijks bestuur komt tussen de vergaderingen in eveneens bij elkaar.

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Willy van Dinther

Vicevoorzitters

Henk Dukkerhof

Secretaris

Henri√ętte van Bindsbergen

Penningmeester

Ton van Dinther


Voor een volledig overzicht van het bestuur klikt u op Bestuursleden Dorpsraad.

De werkzaamheden van het bestuur zijn in verschillende werkgroepen onder de bestuursleden verdeeld. Als u vragen of opmerkingen hebt t.a.v. een specifiek onderwerp kunt u dit melden bij het secretariaat of de betrokken bestuursleden hier rechtstreeks over benaderen.

Een overzicht van de werkgroepen kunt u hier vinden.

Welkom op de website van de Dorpsraad Babberich

Babberich is een van de kerkdorpen die behoren tot de gemeente Zevenaar. Babberich heeft ongeveer 2000 inwoners. De geschiedenis gaat tot ver terug waarbij het kasteel Halsaf een prominente rol vervulde. Babberich kent een rijk verenigingsleven met ongeveer 30 verschillende verenigingen.

Naast alle activiteiten van de verenigingen zijn er ook zaken die iedereen in het dorp, afhankelijk van het specifieke onderwerp, in meer of mindere mate aangaan.
O
f het nu de drukte op de doorgaande provinciale weg is, de aanleg van de Betuwelijn en meer recent de mogelijke komst van het derde spoor. Maar tevens zaken als de inrichting van de nieuw te bebouwen terreinen of hoe ook jongeren in ons dorp hun eigen plek kunnen krijgen.

Agenda

Vind ons op Facebook