Dorpsraad

Babberich

ALLERZIELEN VIERING 2022 IN BABBERICH.

Op donderdagavond 3 november werd in de grote zaal van Kulturhus de Borg, de Allerzielen-Viering gehouden. Onze Sint-Franciscuskerk mag dan wel gesloten zijn, er worden toch nog gelukkig Kerkelijke vieringen in Babberich verzorgd zoals onder meer de Maria Vieringen en Allerzielen. Dat er gelukkig nog steeds onder de Babberichse bevolking behoefte is aan deze Kerkelijke vieringen bleek maar weer eens uit het groot aantal inwoners welke samen hun dierbare overledenen kwamen gedenken, samen te bidden en samen zingen. Bij binnenkomst kregen alle mensen het Allerzielen Kerkboekje aangeboden om zo alles goed te kunnen volgen.

Deze dienst van gebeden, gedenken, gedichten werd verzorgd door de lectoren Ria Hoof en José Bertntsen, de liederen gezongen door het Caecilia Koor ( Dames- Heren ) onder leiding van dirigent Jacob Graansma en het geluid door Remy Berntsen.

De grote zaal was, door de vrijwilligers van zowel Caecilia Koor als van het Uitvoerend Beheer de Borg, in de juiste en passende ambiance aangekleed.

Na afloop werd aan iedereen een kopje koffie of thee aangeboden in de foyer van Kulturhus de Borg.

 Allerzielen 2022 1Allerxielen 2022 2

Agenda

Vind ons op Facebook