Dorpsraad

Babberich

NAJAAR CONCERT DRUMFANFARE ST. JAN : KLASSE !!!

 najaar concert St.Jan 1najaar concert St.Jan 3

Zondag 2 oktober 2022, Kulturhus de Borg loopt rond 10.30 uur vol met dorpsgenoten die eindelijk weer hopen te kunnen gaan genieten van het najaar concert van Drumfanfare St. Jan.

Om precies 11.00 uur kon Johnny Swaters de leden van de Drumfanfare St. Jan, het jeugdorkest Ales Fekeert en alle aanwezige dorpsgenoten welkom heten, Johnny legde het programma uit en praatte het hele programma aan elkaar, deskundig en geheel op zijn eigen ludieke wijze.

Éen uur lang achter elkaar speelden de leden van de Drumfanfare St. Jan in een diversiteit van prachtige muziekstukken, de sterren van de hemel. Dit verhoogde de sfeer in de bomvolle Borg tot ongekende hoogte, de wisselwerking tussen dirigent Michael van den Broeck , de muzikanten, Johnny Swaters en de aanwezigen was echt bijzonder. Het concert werd nog op veelvoudig verzoek afgerond met enkele top toegiften. Een staande ovatie was de beloning voor werkelijk een klasse concert.

Vervolgens kwam het jeugdorkest Ales Fekeert ( een prachtige mix van jeugdige muzikanten van de Drumfanfare St. Jan en Harmonie St. Franciscus ) een half uur lang laten horen wat zij in hun muzikale mars hebben en dat is ontzettend veel, Ales Fekeert wordt langzaam maar heel zeker een gevestigde naam in Babberich en veel gevraagd om op bijeenkomsten te komen optreden. Zij brachten met het uit hun hart gebrachte muziek de zaal in opperste vervoering, een staande ovatie viel ook hen ten deel.

Voorzitter Marco Worm sprak aan het eind van dit zeer geslaagde najaar concert een dankwoord gericht aan de muzikanten van de Drumfanfare St. Jan, de jeugdmuzikanten van Ales Fekeert en alle aanwezigen. Hij overhandigde een prachtig boeket bloemen aan de dirigent Michael van den Broeck, geluidstechnicus Remy Berntsen, spreekstal meester Johnny Swaters en Adrie Molenaar Beheerder Kulturhus de Borg en was oprecht blij dat dit concert het bij iedereen goed had gedaan.

Babberich heeft zich wederom van de goede muzikale kant laten zien, wie de jeugd heeft , heeft de toekomst, de muzieklessen zijn lonend en vertalen zich in een ongekend resultaat. Muziek draagt vol bij aan de leefbaarheid in ons dorp.

 

Agenda

Vind ons op Facebook