Dorpsraad

Babberich

DE VRIJWILLIGERSPRIJS DORPSRAAD-BABBERICH.

In het verleden werd een flink aantal jaren geleden deze prijs jaarlijks uitgereikt door het voormalige Actief Babberich, maar het stopte op gegeven moment en de Dorpsraad-Babberich pakte het goede initiatief in 2020 weer op. De lange corona periode zorgde ervoor dat nog niet begonnen kon worden met de uitreiking.

De prijs bestond vroeger uit een mooi Actie Babberich speldje, maar nu en voor de toekomst is gekozen voor een prachtige schaal met inscriptie. Deze schaal is een ambachtelijk handgedraaid werkstuk en geglazuurd met eigen glazuurrecepten, geheel ontworpen en vervaardigd door onze Keramist Jolanda Vink uit Babberich

De Dorpsraad-Babberich zet zich al 28 jaar in voor de leefbaarheid in ons dorp en in voor het welzijn van de dorpsgenoten, is een verbindende factor geworden voor het verenigingsleven en volwaardig gesprekspartner bij de Provincie Gelderland, Gemeente Zevenaar, Baston Wonen, Politie en andere instanties.

Babberich heeft een rijke traditie om het gehele maatschappelijke, sociale, culturele en sportieve gebeuren te kunnen organiseren en vooral in stand te houden. Dit kan echter alleen door de inzet van vele vrijwilligers.

Dit is nou de reden om de “vrijwilligersprijs Babberich” weer te gaan toekennen als waardering voor het vele (on)zichtbare werk en ook als stimulering om nieuwe dorpsgenoten aan te moedigen zich, bij welke vereniging dan ook, aan te sluiten.

De Dorpsraad-Babberich zal de uitverkiezing en de organisatie hiervan geheel en al op zich nemen in de komende jaren.

 

Agenda

Vind ons op Facebook