Dorpsraad

Babberich

VRIJWILLIGERSPRIJS BABBERICH 2021 UITGEREIKT.

vrijw 9 CustomIn een prachtig vol Kulturhus de Borg werd op donderdag 7 april de vrijwilligersprijs Babberich 2021 uitgereikt.

Het moest een verrassing blijven voor diegene(n) die deze prestigieuze prijs toegekend zou krijgen.

De Dorpsraad-Babberich had alles minutieus met familieleden, gasten en organisatie Kulturhus de Borg voorbereid.

Deze feestelijke maar vooral indrukwekkende bijeenkomst vond plaats in de sfeervol ingerichte grote zaal, waar familieleden, leden van beide Babberiche koren, bestuursleden Dorpsraad plaatsnamen met onder hen twee niks vermoedende voorgedragen dorpsgenoten voor deze prijs.

vrijw 13 Customvrijw 2 Custom

 

 

 

 

 

 

 vrijw 11 Custom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst was er voor iedereen koffie/thee met gebak en vervolgens nam voorzitter Willy van Dinther achter de microfoon plaats en heette allen van harte welkom, was blij dat zovelen naar de Borg waren gekomen om deelgenoot te worden van een bijzondere bijeenkomst.

Hij begon zijn toespraak met een uitleg over waarom deze bijeenkomst en waarom er zoveel dorpsgenoten aanwezig waren en vertelde toen dat het eigenlijk maar om één onderwerp ging, namelijk de toekenning van de Vrijwilligersprijs 2021 Babberich.

Hij memoreerde dat Babberich enorm veel vrijwilligers heeft binnen het gehele sociale, maatschappelijk culturele en sportieve leven die er in grote mate aan bijdragen dat de leefbaarheid in ons dorp nog altijd geweldig is.

Het kiezen van een dorpsgenoot voor deze prijs is altijd moeilijk en er wordt gewikt en gewogen, normaal wordt aan één persoon deze prijs toegekend maar dit keer is voor twee dorpsgenoten gekozen.

Mevrouw Annie Köning ( 87 jaar ) en de heer Henk te Dorsthorst ( 85 jaar ), Annie ruim 55 jaar vrijwilliger en Henk 40 jaar vrijwilliger, beiden werkten als vrijwilliger (ook heel vaak samen ) zowel binnen de geloofsgemeenschap Sint-Franciscus als binnen het sociaal maatschappelijk leven.

De voorzitter somde van beiden een hele reeks van functies op en vertelde dat voor beiden het eigenlijk een “oeuvre prijs” is voor alles wat ze in al die vele jaren voor Babberich gedaan hebben. Beiden zijn nog actief en nemen deel aan het sociale culturele leven. Ze zijn beiden mensenmensen, gezichtsbepalende betrouwbare dorpsgenoten.

Volgens hun eigen zeggen zijn ze bevoorrechte mensen die geluk hebben gehad met hun gezondheid om dit zoveel jaren te hebben mogen en kunnen doen, zo besloot de voorzitter .

Daarna werd de speciaal ontworpen en vervaardigde “vrijwilligersprijs Babberich 2021”uitgereikt aan beiden vergezeld van een grote bos bloemen.

Een staande ovatie voor beide zichtbaar gelukkige en onder indruk zijnde dorpsgenoten volgde. Vervolgens zongen zowel het Sint Caecilia Dames en Herenkoor als het Ritmisch Babberich, elk nog twee “uit het hart “ liederen en een “lang zullen ze leven”.

Aansluitend was er onder het genot van drankjes en hapjes gelegenheid tot feliciteren en een gemoedelijk samenzijn, een avond die perfect door de beheerder en vrijwilligers van Kulturhus de Borg werd verzorgd.

Babberich dankt Annie en Henk en feliciteert ze met deze meer dan verdiende vrijwilligersprijs en wenst hen beiden nog vele jaren in goede gezondheid.

 

 

Agenda

Vind ons op Facebook