Dorpsraad

Babberich

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2020

20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 10 Custom20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 17 Custom20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 3 Custom20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 15 Custom

20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 2 Custom20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 7 Custom20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 19 Custom

20100103.Nieuwjaar Dorpsraad 12 Custom 

 

De traditionele nieuwjaarsreceptie, perfect georganiseerd door het Team Vrijwilligers Kulturhus de Borg én de Dorpsraad-Babberich, is een groot succes geworden. De Borg was feestelijk ingericht, muziek op de achtergrond en voorbereid op een grote opkomst en het was zeer druk in een gemoedelijke sfeer.

Op de beamer werd het programma van deze avond weergegeven en vervolgens de dia serie “Babberich toen en nu”. Vanaf 19.30 uur was de inloop en kon de voorzitter van de Dorpsraad-Babberich Willy van Dinther om 20.00 uur aan zijn nieuwjaarstoespraak beginnen.

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, zijn dorpsgenoten, de wethouder Nanne van Dellen, gemeenteraadsleden , wijkcontact gemeente Zevenaar Leny Thuss. In het kort memoreerde de voorzitter de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar met een aantal kritische opmerkingen waarom een aantal zaken nog niet geregeld waren zoals de Bussluis, het Schutterspad, de verlichting bij de verkeersaanpassingen, aangepaste verlaagde snelheid gedeelte Beekseweg/Dorpstraat en de huur/verhuur van sociale woningbouw voor jeugd en ouderen.

Hij roemde de goede samenwerking met alle inwoners, verenigingen, stichtingen uit Babberich, wij zijn er allemaal voor de leefbaarheid in Babberich, wonen én leven hier. Ook de plezierige effectieve samenwerking met de Gemeente Zevenaar, de Provincie Gelderland, Baston Wonen, Caleidoz, de Politie en de DKK ( De Kleine Kernen) vond hij succesvol door de juiste toon van communicatie én het vertrouwen in elkaar daardoor is er de afgelopen jaren een vertrouwensband ontstaan en die koesteren we.

De voorzitter luidde de noodklok inzake het behoud van het verenigingsleven in Babberich, de maatschappij is veranderd, er is een 24 uurs economie, dus zullen we met zijn allen nog hechter samen moeten optrekken. Het gehele verenigingsleven heeft samen met de Dorpsraad-Babberich een ad-hoc commissie gevormd die in de maand januari een plan van aanpak gaat maken, we hebben vrijwilligers én leden nodig en daar moeten we met zijn allen aan werken.

Vervolgens kreeg de bestuurlijke hervorming van het Kulturhus de Borg van de voorzitter grote aandacht. Allereerst dankte hij Maurice, Adrie en Jos voor hun geweldige inzet, gesteund door een steeds kleiner wordend bestuur van nog maar drie personen.

Het Team Vrijwilligers Kulturhus de Borg, Aggie, Angelique, Ans, Elly, Marian, Sabine, werden door de voorzitter verrast met een boeket bloemen als blijk van waardering voor hun vele vrijwilligers werk, zij verzorgen al jaren onder meer de Nieuwjaarsreceptie.

Dan afscheid van het nog zittende oude bestuur van het Kulturhus de Borg: Gerard Nienhuijs voorzitter SUB, Jan Hulsink voorzitter SKB en Danny Hunting secretaris. Helaas was Danny deze avond verhinderd. Gerard en Jan werden door voorzitter Willy van Dinther geprezen om hun jarenlange staat van dienst als vrijwilligers, zowel Gerard als Jan zijn vanaf de start Kulturhus tot en met december 2020 als voorzitter actief geweest en hebben nauw samengewerkt met Maurice en Adrie. Voor hun vele diensten kregen zij allebei een prachtige persoonlijke foto met bloemen aangeboden en kregen een ereplaats in de galerij der groten in de foyer van de Borg, zo kunnen jullie alles nog van die plaats hier volgen grapte de voorzitter. Een ovationeel applaus voor Gerard, Jan en Danny volgde.

Dan de presentatie van het nieuwe bestuur, de foto galerij is apart geplaatst op onze website, het nieuwe bestuur met de raad van toezicht bestaat uit maar liefst 15 personen, een diversiteit aan kunde, kennis en karakters, een juiste afspiegeling van de Babberichse bevolking, breed gedragen zei de voorzitter, hij is er trots op dat na ruim een half jaar hard werken, informeren en formeren er nu een nieuw bestuur is waarvan daadkracht, hervormingen en activiteiten verwacht mogen worden.

De voorzitter eindigde zijn toepasselijke en gevatte nieuwsjaartoespraak met de woorden : Samen gaan we voor de leefbaarheid in Babberich en bracht een toast uit op een gezond, liefdevol, gelukkig en verbindend 2020.

 

Agenda

Vind ons op Facebook