Dorpsraad

Babberich

Babberich Nieuws

Op vrijdagavond 4 januari vond vanaf 20 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats in ons Kulturhus de Borg. Deze avond, georganiseerd door de Stichting Uitvoerend Beheer voor alle verenigingen uit ons dorp en betrokken instanties, werd redelijk goed bezocht. De opkomst was iets minder dan vorig jaar, doch er was een goede afspiegeling van ons sociaal cultureel en sportief gebeuren in ons dorp.

Locatiemanager Maurice Driessen was blij met zoveel aanwezigen en hield een passende toespraak, waarin hij allereerst de vrijwilligers van de Borg bedankte voor hun al 5 jaar durende inzet voor het Kulturhus, een bos bloemen en een applaus viel hen terecht ten deel. Ook was hij content met de komst van wethouder Nanne van Dellen met zijn vrouw Sandra en de aanwezige gemeenteraadsleden. Hij onderstreepte de goede band met de gemeente en gaf in het kort aan dat het Kulturhus de Borg, zowel organisatorisch, technisch als financieel steeds beter begint te lopen. Hij ging uitgebreid in op de verkiezing van het Dorpshuis van het Jaar. Aangemeld en vol gepromoot door de voorzitter van de Dorpsraad-Babberich Willy van Dinther en ondersteund door de deelnemende verenigingen en deelnemers uit Babberich, bereikte de Borg geheel onverwacht uit de 52 beoordelingen van de ruim 80 aanmeldingen in Gelderland, heel verdienstelijk de finale met de 6 besten. Uiteindelijk kwam de Borg op de 6e plaats, een prima resultaat vond Maurice , Babberich was weer eens langdurig positief op de kaart gezet en onder applaus van de aanwezigen dankte hij iedereen , die hieraan , op welke manier dan ook, heeft bijgedragen. Met een glas champagne werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar 2019 én de verbondenheid in Babberich, vervolgens werd het een gezellige bijeenkomst.

Agenda

Vind ons op Facebook