Dorpsraad

Babberich

Babberich Nieuws

Beste mensen, alweer de laatste nieuwsbrief in 2018 met deze keer maar liefst 3 extra bijlagen, veel informatie over een diversiteit aan onderwerpen.

  • “Glasvezel in buitengebied”, er heeft inderdaad op een enquête van één van de aanbieders een meerderheid van 52% ja gezegd, maar er zijn zeker twee aanbieders, geen van beide heeft momenteel nog een gesprek gehad met de gemeente Zevenaar, zodat er op dit moment eigenlijk geen nieuws hierover te melden is, zodra er nadere informatie voorhanden is, wordt u door ons direct op de hoogte gebracht.
  • De Kerstboom is de afgelopen week geschonken, geleverd en geplaatst door de gemeente Zevenaar en onze vrijwilligers hebben samen met de Brandweer Zevenaar deze Kerstboom vastgezet aan onze Kerk en de verlichting er in gehangen, het moet mij van het hart dat vorig jaar de gloednieuwe verlichting in de Kerstboom ( aangeschaft door onze Dorpsraad ) deels       is vernield waardoor wij nieuwe verlichting bij moeten gaan kopen en dit jaar is er schade aangebracht aan de Kerstboom zelf waardoor onze vrijwilligers innovatiewerk hebben moeten verrichten om het geheel te fatsoenneren…jammer jammer toch….
  • Erg positief is zeker te vermelden dat onze huis aan huis rondgang met de collectebus voor een vrijwillige jaar bijdrage voor onze Dorpsraad-Babberich het prachtige bedrag heeft opgeleverd van ruim € 1500,- wij bedanken iedereen voor hun gulle bijdrage, hieruit blijkt uw waardering voor ons en het werk wat we samen met u en voor Babberich doen, dit geeft ons een extra boost om op de ingeslagen weg door te gaan.
  • Excuses onzerzijds voor het feit dat in de vorige activiteiten agenda wat storende fouten zaten , wij hebben het in de bijlagen deze keer hersteld en proberen fouten te voorkomen.
  • Dorpsraad-Babberich wil , nu we hebben afgesproken om iedere maand te verschijnen met de gecombineerde nieuwsbrief/agenda , alles geproduceerd en geprint te hebben uiterlijk iedere 18e van de maand, zodat onze vrijwilligers het kunnen vouwen en huis aan huis rond kunnen brengen altijd zo rond de 22ste, vandaar dat ik onze bestuurders van alle verenigingen (groot of klein) vriendelijk doch dringend vraag vanaf nu uiterlijk de 15de van iedere maand uw activiteiten, evenementen of nieuws aan ons te mailen.
  • Dan nog even de stand van zaken inzake de verkeersproblematiek én de fijnstof problematiek langs het Witte Kruis, u weet het MER onderzoek van de Provincie Gelderland hierover is in volle gang maar nog niet afgerond, u weet ook dat wij in Babberich geheel en al gaan voor het VERLEGGEN en doortrekken van het Witte Kruis en niets anders, wij staan in direct contact met zowel de Provincie Gelderland als de Gemeente Zevenaar en beiden kennen het standpunt van Babberich en van met name de bewoners van het Witte Kruis. Het onderzoek zou eind van dit jaar moeten zijn afgerond en wij worden dan direct geïnformeerd, vervolgens gaan wij met u allen praten, u krijgt daarvoor persoonlijk een uitnodiging van ons.

Agenda

Vind ons op Facebook