Dorpsraad

Babberich

Het rood-witte hart van Babberich: Sportvereniging Babberich

SV Babberich is de voetbalvereniging uit ons mooie dorp aan de Duitse grens. De vereniging heeft momenteel 3 senioren elftallen en een bloeiend 35+ team. Het bestuur van de SV is momenteel erg druk met het werven van vrijwilligers voor het terreinbeheer en achter de bar. Net als bij elke vereniging in de huidige maatschappij staat het vrijwilligerswerk bij SV Babberich onder grote druk. Afgelopen weken hebben we de ploeg van het terreinbeheer weer aardig op de rails gekregen maar elke aanvulling is natuurlijk welkom. Nu kunnen we ons gaan richten op het werven van het barpersoneel. Als u binnenkort wordt benaderd om mee te helpen deze diensten in te vullen, zou het natuurlijk fantastisch zijn als u een steentje kan bijdragen aan het overeind houden van onze roemrijke vereniging. En als u niet benaderd wordt maar toch graag wil meehelpen, vraag ik u om bij één van de bestuursleden aan de jas te trekken, want iedereen is welkom. Dan kunt u wellicht meehelpen met het organiseren van verschillende activiteiten die de komende periode nog op de rol staan zoals de nieuwjaarsreceptie, snert toernooi, dart toernooi, 35+ toernooi en als er nog andere ideeën zijn, staan we daar uiteraard voor open. Samen zijn we immers de vereniging!

Voor komend seizoen gaan we ook proberen de jeugdleden, die om verschillende redenen in het verleden elders zijn gaan voetballen en inmiddels (bijna) de volwassen leeftijd hebben bereikt, weer te benaderen voor een terugkeer, want het zou toch prachtig zijn wanneer al die Babberichse jongeren weer kunnen schitteren op de Buitenboom? In het afgelopen jaren hebben we de contacten warm gehouden met deze jongeren door ze o.a. uit te nodigen voor het snerttoernooi afgelopen winter maar ook voor de Sinterklaasavond onlangs.

Buiten het voetbal wordt er ook druk gekaart door een fanatieke club klaverjassers. Eens in de twee weken komen de kaarters bijeen in de kantine van de SV waar ze in wisselende samenstellingen een gezellige avond beleven onder het genot van een hapje en een drankje. Ook hierbij zijn nieuwe aanmeldingen van harte welkom en als u twijfelt, kunt u ook een keer langskomen om te kijken of dit een activiteit is die u bevalt.

Wanneer ouders van jongere jeugd gebruik willen maken van het sportpark om er te voetballen met hun kleine mannen of meiden kan er in overleg heel veel geregeld worden. Het zou mooi zijn als we in de toekomst weer eigen jeugdteams op de been kunnen brengen. Voor vragen hierover kunt u ook bij het bestuur terecht.

U ziet dat er genoeg te beleven is op de Buitenboom. Wanneer u wilt meedoen aan activiteiten of wil helpen als vrijwilliger, nodig ik u graag uit om op een donderdagavond de kantine op ons sportpark binnen te lopen en één van de bestuursleden aan te schieten.

Tot ziens op de Buitenboom!!!

Martijn Bouwman

Voorzitter   SV Babberich

Agenda

Vind ons op Facebook