Dorpsraad

Babberich

Sint Franciscusviering te Babberich zaterdagavond 6 oktober 2018

              

Wij zijn samen de kerk in onze geloofsgemeenschap Babberich. Niet alleen het pastoresteam of de besturen, maar VOORAL ook de vrijwilligers.

Zij, die zich inzetten, van schoonmaak tot zang en van kerkhofonderhoud tot ziekenbezoek. En al dat vele andere werk, b.v. even een klusje

klaren: onbetaalbaar en dus onbetaald, maar o zo belangrijk.

Wij, als bestuur van de Pastorale Raad, waarderen al die inzet enorm en daarom willen wij alle vrijwilligers graag zo nu en dan bedanken.

En dat willen wij dan doen tijdens de Franciscusviering op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur in onze St.Franciscuskerk en daarna in de feestzaal 

van DE BORG. In deze viering zal er afscheid genomen worden van die mensen die, geheel of gedeeltelijk, gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk

voor onze geloofsgemeenschap. Tevens zullen de nieuwkomers welkom geheten worden.

Deze viering wordt voorgegaan door pastor Maarten Smits en met medewerking van het Dames en Herenkoor en het Ritmisch koor.

Na de viering is er een gezellig samenzijn in het dorpshuis “DE BORG”. Het “TIROLER ORKEST KLEIN BABBERICH”, bekend om hun Triolet,

Egerländer en Moravische muziek, en het “Dames- en Herenkoor St.Caecilia”, o.l.v. Dirigent Jacob Graansma, met Duitse Volksmuziek liederen,

begeleid door zijn Steierische akkordeon, zullen deze avond optreden en daarmee zorgen vooreen paar gezellige en sfeervolle uurtjes !

De Pastorale Raad nodigt alle vrijwilligers en mede parochianen uit voor deze feestelijke viering op zaterdagavond 6 oktober. De toegang is vrij !

We hopen vele mensen uit Babberich te mogen begroeten.

De Pastorale Raad Babberich.

Agenda

Vind ons op Facebook