Dorpsraad

Babberich

Indrukwekkende herdenking slachtoffers geweld

In de periode 2013 t/m 2021 kwamen drie jonge vrouwen door verschrikkelijk zinloos geweld om het leven. Drie moeders Hester Stam, Judith Hendriks en Riet Keuben verloren hun dochter Wendy, Silke en Sidney. Zinloos geweld , we praten er over maar het verdriet is blijvend groot bij de families en eigenlijk bij iedereen, waarom, waarom, waarom moest en vooral kon dit geweld met dodelijke afloop gebeuren. Het is schering en inslag, wij kunnen er met ons verstand niet bij, respectloos en harteloos voor je medemens, de opvoeding en onze maatschappij is totaal veranderd.

Vandaar deze indrukwekkende bijeenkomst om ook aan iedereen nog eens duidelijk te maken, dat we dit niet meer kunnen tolereren en dat we er vanaf de opvoeding heel veel aan moeten doen om het respect voor elkaar terug te krijgen.

Het Raadhuisplein was volgestroomd met heel veel meelevende inwoners die massaal hun steun aan de families betuigden maar ook een duidelijk signaal afgaven: gebruik je verstand en stop dit zinloos geweld.

Burgemeester Lucien van Riswijk , geflankeerd door de kinderburgemeester Tyrese Hendriks , ging in zijn toespraak duidelijk in over deze steeds groter wordende problematiek, Paul Mulder speelde op gitaar en zong een prachtig toepasselijk lied.

Daarna richtten twee moeders en één vader het woord aan de aanwezigen, emotioneel maar vooral ook een oproep aan iedereen om samen op te trekken om dit zinloos geweld te doen stoppen.

Vervolgens werd de tegel met daarop een lieveheersbeestje onthuld door de kinderburgemeester en legden de massaal opgekomen inwoners allemaal een roos op de gedenktegel.

 Herdenking slachtoffers geweld 2Herdenking slachtoffers geweld 1

Samen eten Babberich …..10 Jaar

Het is al weer 10 jaar geldeden dat op initiatief van Caleidoz en enkele inwoners van Babberich het SAMEN ETEN is opgestart.

Een succesformule welke aan een grote behoefte op sociaal maatschappelijk gebied voldoet, de foto’s zeggen meer dan woorden.

 samen eten 6 Customsamen eten 9 Custom

De Borg Swingt en geniet van geweldige optredens…

Vrijdagavond 30 juni , het Kulturhus de Borg loopt vol bezoekers voor een gezellige, ontspannen tijdens het Open Podium.

Niko Wiendels presenteerde deze avond op de voor hem bekende wijze , hij verving Jannie Oudendijk die van een vakantie genoot.

De optredens van achtereenvolgens Jos Polvliet, Dennis Buitink en Oltplay brachten de bezoekers in opperste stemming, er werd meegezongen, gedanst en luid geapplaudisseerd.

In de sfeervolle grote zaal van de Borg verzorgden de vrijwilligers van het SUB (Stichting Uitvoerend Beheer) met zichtbaar plezier de drankjes, hapjes en notenmix.

Open Podium heeft nu 2 maanden vakantie en komt vanaf vrijdagavond 29 september 2023 weer maandelijks terug in de Borg met telkens weer een goed samengesteld programma.

Het Open Podium in de Borg Babberich heeft een vaste plaats op de agenda van de Borg Swingt verworven.

open podium 30 juni 1open podium 30 juni 2

 

 

 

 

 

 

 

open podium 30 juni 3open podium 30 juni 4

 

 

 

Agenda

Vind ons op Facebook